Majhna skupina se pripravja na team building

Kako organizirati team building za manjše skupine v 5 enostavnih korakih

Organizacija team building dogodka je lahko pravi izziv, manjše skupine pa zahtevajo prav poseben pristop. Če poznate nekaj ključnih smernic, vam bo uspelo tudi za manjšo ekipo ustvariti nepozabno izkušnjo.

 

Se kdaj vprašate, kaj naredi tim resnično učinkovit? Team building za manjše skupine je ključ do povezovanja zaposlenih in izboljšanja timske učinkovitosti. Ko zaposleni delujejo kot usklajen tim, se produktivnost dvigne, zadovoljstvo pa naraste. Kdo si tega ne bi želel?

V tem članku bomo raziskali, kako organizirati team building za manjše skupine v 5 enostavnih korakih. Spoznali boste:

 • Pomen in prednosti team buildinga za manjše skupine
 • Kako team building vpliva na produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih
 • Praktične nasvete in ideje za uspešno izvedbo

Če vas zanima več o vlogi žensk v uspešnih timih, preverite ta članek, ki odgovarja na vprašanje kaj imajo skupnega učinkoviti timi in kakšno vlogo pri tem igrajo ženske. Poleg tega, če vas zanima kako veliki vodje navdihnejo druge za akcijo, priporočamo ogled tega članka.

 

Pet ključnih korakov pri organizaciji teambuildinga za manjše skupine

Pri organizaciji team buildinga za manjše skupine je pomembno, da upoštevate teh pet ključnih vodil. 

Korak 1: Določitev jasnih ciljev, prilagojenih manjši skupini

Ko gre za team building za manjše skupine, je ključno postavljanje jasnih in specifičnih ciljev. Brez teh ciljev lahko aktivnosti hitro izgubijo svoj namen in učinkovitost. V manjših ekipah vsak posameznik igra ključno vlogo, zato so cilji še toliko bolj pomembni za usklajevanje njihovega delovanja. Jasno določeni cilji pomagajo tudi pri merjenju napredka in uspešnosti team buildinga.

Postavljanje SMART ciljev za team building manjših skupin

Verjetno ste že slišali za koncept SMART ciljev. Ta metoda zagotavlja, da so vaši cilji:

 • Specifični (Specific)
 • Merljivi (Measurable)
 • Dosegljivi (Achievable)
 • Relevantni (Relevant)
 • Časovno opredeljeni (Time-bound)

Recimo, da želite izboljšati komunikacijo v ekipi. Namesto splošnega cilja "izboljšanje komunikacije," naj bo cilj: "Do konca meseca bomo organizirali tri delavnice, kjer bo vsak član ekipe imel priložnost voditi diskusijo vsaj enkrat."

Prednosti manjših skupin pri doseganju ciljev team buildinga

Manjše skupine prinašajo številne prednosti pri doseganju ciljev:

 • Intimno vzdušje: Lažje je razviti globlje medosebne odnose.
 • Večja angažiranost: Vsak posameznik ima večjo priložnost prispevati.
 • Osebni pristop: Cilji so lahko bolj personalizirani glede na potrebe posameznikov.

Pri manjših skupinah nihče ne more "izginiti v množici". Vsak prispevek šteje, kar poveča občutek odgovornosti in pripadnosti. Če iščete navdih za konkretne aktivnosti, preverite Heroji Troje ali Od grozdja do vina.

Izkušnje kažejo, da dobro postavljeni cilji v kontekstu manjših skupin vodijo k večji učinkovitosti team buildinga ter posledično tudi k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. V 15 letih izkušenj smo ugotovili, da so manjši timi lahko bolj zahtevni za premišljeno pripravo, a prinašajo številne prednosti, ko pride do dolgoročnih učinkov team buildingov.

Korak 2: Izbor primerne lokacije in raznolikih aktivnosti

Izbira prave lokacije je ključna za uspešen team building, še posebej pri manjših skupinah. Zakaj je to tako pomembno? Intimno vzdušje omogoča globlje povezovanje med člani ekipe, kar je sploh pri manjših skupinah udeležencev težko doseči, če je prostor prevelik ali na splošno neustrezen.

Pomembnost ustvarjanja intimnega vzdušja na team building prizorišču

Pri organizaciji team buildinga za manjše skupine je bistveno, da se udeleženci počutijo sproščeno in udobno. Manjša prizorišča omogočajo bolj osebno izkušnjo, kjer se vsak posameznik počuti vključenega in pomembnega.

Prednosti butičnih lokacij za manjše skupine

 • Ekskluzivnost: Manjša prizorišča pogosto nudijo bolj personalizirano izkušnjo; udeleženci dobijo občutek, da je prostor pripravljen ravno za njih.
 • Prilagodljivost: Lažje je pripraviti in personalizirati manjši prostor za specifične potrebe skupine.
 • Povezanost: Udeleženci se lahko bolje spoznajo in razvijejo močnejše vezi; manj možnosti je, da se bo kdo počutil spregledano in nevključeno.

Razmislite o lokacijah, ki so posebej unikatne; Naš program Fabijanijev simbol skupine popelje v majhno in intimno mestece, program Štiri esence pa je prav posebna izkušnja, kjer se združujejo napeti izzivi v naravi in sproščeno druženje ob spoznavanju slovenskega pivovarstva.

Možnost izvajanja v naravi

Narava ponuja nešteto možnosti za nepozabne aktivnosti. Predstavljajte si hojo po gozdnih poteh ali skupinske igre na prostem - zeleno okolje nas sprosti, ko smo sproščeni, pa bomo bolj verjetno navezali nova prijateljstva.

Lokacije za team building v naravi zagotavljajo svež zrak, mirno okolje in prostor za kreativne dejavnosti, ki krepijo timske vezi.

Razmislite o tem, kako lahko lokacija vpliva na dinamiko vaše ekipe in kaj želite doseči s svojim team building dogodkom.

Korak 3: Načrtovanje programa in uravnotežen urnik dogodka

Ko gre za organizacijo team buildinga za manjše skupine, je ključnega pomena upoštevanje osebnosti in preferenc vsakega udeleženca. Vsak član ekipe je unikaten, z različnimi interesi in sposobnostmi, kar pomeni, da moramo izbrati program, ki omogoča več individualnega pristopa. Tako lahko vsak posameznik prispeva svoje edinstvene veščine in talente.

Pomen upoštevanja osebnosti in preferenc

Upoštevanje osebnosti udeležencev ne le povečuje zadovoljstvo, ampak tudi prispeva k boljšim rezultatom. Pomislite, kako bi bilo, če bi vsak član ekipe sodeloval v aktivnostih, ki jih dejansko uživa? S tem se ustvarja okolje, kjer se ljudje počutijo spoštovane in cenjene.

Izbira programa za individualni pristop

Izbira pravega programa je ključna. Na primer, pri organizaciji team buildinga lahko izberete Fabianijev simbol, ki ponuja pustolovsko pot po idiličnih ulicah Štanjela. Takšen program omogoča timske vaje v naravi, kar lahko spodbuja tesnejše sodelovanje med člani skupine. Pri naših programih, kot je Fabianijev simbol, se vedno trudimo, da so univerzalni, torej da vključujejo različne vloge, ki ustrezajo raznim profilom in preferencam; vsak bo našel nekaj zase.

Ustvarjanje optimalnega zaporedja dejavnosti

Pomembno je tudi ustvariti optimalno zaporedje dejavnosti. Začnite s spoznavnimi igrami ali lažjimi nalogami in postopoma preidite na bolj zahtevne aktivnosti. Tako se lahko vsi udeleženci prilagodijo tempu skupine in se postopoma vključijo v bolj kompleksne izzive.

Individualni prispevki pridejo do izraza

V manjših skupinah se nihče ne more "skriti". To pomeni, da pridejo individualni prispevki bolj do izraza. Vsakdo ima priložnost pokazati svoje veščine in potenciale ter s tem prispevati k uspehu celotne ekipe. Zato je nujno, da izberemo program, ki je večplasten in lahko vključi vse udeležence. Na primer, organizacija programa, ki zahteva veliko fizično pripravljenost, ni primerna za manjše skupine, če niso vsi fizično pripravljeni; odstopanja bodo opazna, ljudi pa bo premalo, da bi manj pripravljeni ustvarili svojo malo skupino.

Za več nasvetov o organizaciji team buildinga si poglejte tudi 5 ključnih elementov, ki jih morate upoštevati pri organizaciji team buildinga.

Korak 4: Vključevanje trajnostnih ESG elementov in zelenih praks v team building

Kako lahko združite team building za manjše skupine z odgovornostjo do okolja in družbe? Tukaj pride v igro koncept ESG (okoljski, družbeni in upravni vidiki).

Kaj je ESG?

ESG pomeni:

 • Okoljski vidik: Vključuje aktivnosti, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje.
 • Družbeni vidik: Poudarja pomen skupnosti, etičnega ravnanja in socialne pravičnosti.
 • Upravni vidik: Skupina se uči o transparentnosti, etičnih poslovnih praksah in dobrem vodenju.

Zakaj izbrati ESG team building programe za manjše skupine?

Izbor programov z oznako "ESGTB" zagotavlja družbeno in okoljsko odgovornost. Ti programi so oblikovani tako, da spodbujajo trajnostne prakse in povezujejo udeležence s širšo skupnostjo. S tem, ko udeležencem omogočijo aktivno prispevanje k boljšemu svetu, spodbujajo tudi njihovo motiviranost in predanost, saj imajo aktivnosti globlji družben pomen.

ESGTB programi so najbolj primerni ravno za manjše skupine, ker gre za naloge, ki s svojo pomembnostjo zagotovijo osebno investiranost sodelujočih. Ker je v manjših skupinah neangažiranost posameznih udeležencev zelo očitna in močno vpliva na vse ostale, je smiselno izbrati program, ki bo zagotovil aktivno sodelovanje; ESGTB programi s svojo širšo pomembnostjo zagotovijo občutek odgovornosti in pripadnosti, ta pa vpliva na večjo angažiranost.

Primeri zelenih team building aktivnosti

Razmislite o teh inovativnih zelenih aktivnostih:

 • Tovarna igrač: Udeleženci sodelujejo pri ustvarjanju in oblikovanju igrač z različnimi materiali, ki jih podarimo socialno šibkejšim.
 • Narišimo nasmeh: Skupina preko izzivov dobi material, ki jim bo omogočil, da na tla narišejo nove igre za vrtčevske otroke.
 • Medena misija: Aktivnost, kjer udeleženci spoznavajo pomen čebel za širšo družbo in sodelujejo pri ustvarjanju čebelam prijaznega okolja.

Trajnostne prakse

Tudi če se ne odločite za ESGTB program, bo udeležencem všeč, če je v teambuilding integrirana odgovornost do okolja ali družbe. TBA gozd projekt je odličen primer tega – za vsak izveden team building dogodek pri TBAju posadimo drevo, kar ustvarja občutek povezanosti z naravo in trajne pomembnosti dogodka. Ta občutek bo udeležence spodbudil, da se čim bolj angažirajo, saj vedo, da bodo po team buildingu prav oni "lastniki" drevesa, ki bo še dolgo pozitivno vplivalo na okolje.

Na vsakem koraku je pomembno misliti tudi na minimalen vpliv na okolje. Družba je vse bolj izobražena na področju okoljske odgovornosti, kar pomeni, da bo marsikdo opazil, če program proizvede nepotrebne odpadke ali je nasploh izrazito potraten. Kako doseči osnovno trajnostno odgovornost?

 • Energijska varčnost: Uporaba obnovljivih virov energije ali zmanjšanje porabe energije med aktivnostmi.
 • Ravnanje z odpadki: Recikliranje in zmanjševanje odpadkov.

Preberite več o inovativnem pristopu k spremembam: Nevroznanost za učinkovito uvajanje sprememb.

Korak 5: Merjenje učinka team buildinga in prilagoditev nadaljnih team building aktivnosti

Kako veste, da je bil vaš team building za manjšo skupino uspešen? Brez postavljanja merljivih ciljev to lahko težko ugotovite. Kot smo zapisali že zgoraj, je ključ do uspeha določitev SMART ciljev (specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno opredeljeni), ki so prilagojeni manjši skupini. Da boste vedeli, ali so bili vaši SMART cilji doseženi, pa bo treba po dogodku izvesti ustrezno merjenje učinka teambuildinga.

Orodja za merjenje učinka:

 • Vprašalniki: Udeleženci izrazijo svoje mnenje o izkušnji preko kratkih vprašalnikov. Lahko jih pripravite sami ali pa se o tem dogovorite z izvajalcem. Anonimnost vprašalnikov bo zagotovila večjo iskrenost.
 • Intervjuji: Sploh pri manjših skupinah se da izvesti kratke intervjuje z vsemi udeleženci. Osebni pogovori omogočajo namreč globlji vpogled v posamezne izkušnje, videli pa boste tudi neverbalna sporočila, ki jih ankete ne zajamejo.
 • Opazovanje: Neposredno spremljanje interakcij med udeleženci nudi dragocene informacije; večinoma je zelo očitno, če imajo izbrane aktivnosti dober učinek na timski duh.

Povratne informacije udeležencev so zlata vredne. Vključitev njihovih mnenj pri načrtovanju prihodnjih aktivnosti ne izboljša le prihodnjih programov, ki jih bost organizirali, ampak tudi pokaže zaposlenim, da cenite njihovo mnenje.

Pri zaključevanju dogodka je pomembno še, da se zavedate, da vse, kar je bilo naučeno, ni samo za tisti dan - znanje in izkušnje je pomembno prenesti tudi na delovno mesto. Pomembno je torej ozaveščanje udeležencev o prenosu znanj in veščin v delovno okolje. Vodilni in HR managerji igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju pozitivnih učinkov team buildinga; njihovo vedenje in komuniciranje po team buildingu bo vplivalo tudi na udeležence.

Spodbujanje kontinuiranega učenja pomeni stalno izboljševanje procesov in odnosov znotraj ekipe. Če želite dodatne ideje pri organizaciji team buildinga za manjše skupine, predlagamo, da preberete Umetnost vojne in vodenje.

Zaključek: Ustvarjanje trajnega učinka team buildinga v manjših skupinah

Pri teambuildingih za manjše skupine ima velik pomen določitev jasnih ciljev, izbira primerne lokacije ter ustreznih in raznolikih aktivnosti. Pri manjših skupinah je ključno prilagajanje programa osebnostim in preferencam udeležencev, ključnega pomena pa je še prenos naučenih veščin na delovno mesto ter ozaveščanje o njihovi uporabni vrednosti. Vodilni igrajo pomembno vlogo pri vzdrževanju pozitivnih učinkov, spodbujanje kontinuiranega učenja pa izboljšuje odnose in procese znotraj ekipe.

Če potrebujete pomoč pri organizaciji, vam lahko naša TBA team building agencija nudi strokovno podporo pri celotni organizaciji in izvedbi team building dogodka za manjšo skupino.

Prednosti TBAja:

 • Individualni pristop: Prilagodimo programe vašim specifičnim potrebam ter vam strokovno svetujemo tekom celotnega procesa organizacije.
 • Strokovnost: Naš profesionalni tim ima bogate izkušnje na področju team buildinga; stremimo k temu, da so naši teambuildingi več kot le "pivo in čevapi".
 • Inovativnost in prilagodljivost: Nudimo kreativne in edinstvene programe, naš katalog pa je zelo obširen. Hkrati so mnogi od naših programov modularni in prilagodljivi vašim potrebam, željam in vrednotam; Animirani film je na primer inovativen program, kjer ekipe s pomočjo stop motion animacije ustvarijo kratek video, temo animacije pa lahko prilagodimo vaši ekipi in vrednotam podjetja.

Naši zadovoljni naročniki so že dokaz, da lahko skupaj dosežemo neverjetne rezultate. Kontaktirajte nas za več informacij in se pridružite številnim uspešnim zgodbam!

 

Nasveti o ustvarjanju pravih timov

Novosti na področju aktivnosti, timskih del in izobraževanj

Majhna skupina se pripravja na team building

Kako organizirati team building za manjše skupine v 5 enostavnih korakih

Ekipa se veseli po zaključenem team building dogodku

V enem mesecu moram ekipo peljati na teambuilding. Kaj naj naredim?

Ljudje se prerekajo zaradi konflikta

Reševanje konfliktov v timu: kako jih spremeniti v priložnost za rast?

V bazo znanja

Ustvarjamo rešitve za vaš tim

Predani smo k razvijanju inovativnih timskih programov, ki pomagajo k rasti ekipe in podjetja.

 

TBA mesečnik

Vabimo vas, da spremljate naš mesečnik TBA Komunikator, v katerem pišemo o trendih in inovacijah v teambuildingu ter vas obveščamo o dogajanjih v TBA.